PlanCaixa Estalvi

 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 30/11/2015


Objectius de la inversió: Inversió en renda fixa principalment de la zona euro a mig i llarg termini, sense descartar altres actius de renda fixa internacionalVeure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 28/12/1988
Nombre de partícips: 132.388
Patrimoni [26-11-2015]: 659.954.108,39 €
Valor de participació al tancament del dia [26-11-2015]: 21,97013031 €
Nivell de risc: Mitjà

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (26/11/2015)

Deute Públic (71,19%)

Estructurats (0,01%)

Fons d'inversió (0,01%)

Renda Fixa (28,09%)

Tresoreria (0,70%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:5,82%
 • Últims 5 exercicis:3,42%
 • Últims 10 exercicis:2,33%
 • Últims 15 exercicis:2,24%
 • Últims 20 exercicis:3,65%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 26/11/2015 )

 • Des de 01/01/2015:
  -0,73%
 • Últims 12 mesos:
  0,05%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/07/2015
al 30/09/2015):

1.09%

Rendibilitat:
20102011201220132014
-0,86% 0,69% 3,60% 5,35% 8,58%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA AHORRO, F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F0011
 • Número en el registre especial del pla: N0047
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,25 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0048% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descargar ficha mensual (PDF) Resum de normes