PlanCaixa RV Mixta


 

Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 30/06/2015


Objectius de la inversió: Inversió mixta (renda variable màxima 70%). Actualment la inversió en renda variable es realitza mitjançant Futurs dels principals índexs de referència.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 16/11/1998
Nombre de partícips: 36.736
Patrimoni [28-06-2015]: 202.548.365,4 €
Valor de participació al tancament del dia [28-06-2015]: 7,69316248 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (28/06/2015)

Deute Públic (31,1%)

Dipòsits (42,67%)

Fons d'inversió (0,36%)

Renda Fixa (11,27%)

Renda Variable (0,23%)

Tresoreria (14,37%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:8,63%
 • Últims 5 exercicis:2,3%
 • Últims 10 exercicis:2,58%
 • Últims 15 exercicis:0,63%
Rendibilitat anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rendibilitat mensual any actual
Navegador no compatible con Java

Rendibilitat actual (dades a 28/06/2015)

Des de 01/01/2015:

8,88%

Últims 12 mesos:

7,77%
Rendibilitat:
20102011201220132014
-3,42% -9,51% 9,86% 13,30% 2,97%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA RV MIXTA, F.P.
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0047% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa