PlanCaixa Borsa Internacional


 

Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 26/03/2015


Objectius de la inversió: Inversió del 100% en renda variable internacional.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 04/10/1999
Nombre de partícips: 10.727
Patrimoni [24-03-2015]: 136.357.429,53 €
Valor de participació al tancament del dia [24-03-2015]: 4,61995515 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (24/03/2015)

Renda Variable (93,12%)

Tresoreria (6,88%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:13,79%
 • Últims 5 exercicis:10,49%
 • Últims 10 exercicis:3,66%
 • Últims 15 exercicis:-2,58%
Rendibilitat anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rendibilitat mensual any actual
Navegador no compatible con Java

Rendibilitat actual (dades a 24/03/2015)

Des de 01/01/2015:

11,32%

Últims 12 mesos:

31,55%
Rendibilitat:
20102011201220132014
9,17% 2,39% 9,56% 14,73% 17,20%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA BOLSA INT., F.P.
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0052% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa