PlanCaixa Borsa Internacional

 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 28/11/2015


Objectius de la inversió: Inversió del 100% en renda variable internacional.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 04/10/1999
Nombre de partícips: 11.221
Patrimoni [26-11-2015]: 150.961.022,03 €
Valor de participació al tancament del dia [26-11-2015]: 4,75055427 €
Nivell de risc: Mitjà

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (26/11/2015)

Renda Variable (97,97%)

Tresoreria (2,03%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:13,79%
 • Últims 5 exercicis:10,49%
 • Últims 10 exercicis:3,66%
 • Últims 15 exercicis:-2,58%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 26/11/2015 )

 • Des de 01/01/2015:
  14,47%
 • Últims 12 mesos:
  14,07%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/07/2015
al 30/09/2015):

-7.42%

Rendibilitat:
20102011201220132014
9,17% 2,39% 9,56% 14,73% 17,20%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA BOLSA INT., F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F0616
 • Número en el registre especial del pla: N1767
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0048% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descargar ficha mensual (PDF) Resum de normes